İlkelerimiz

 • Ortakçılık
 • Yancılık
 • Otlakçılık
 • Konservecilik
 • Dernekçilik
 • Radyoculuk
 • Keçicilik
 • Tıngırdatmacılık
 • Hafifmeşreplik
 • Latifecilik
 • Şımarıklık
 • Yaramazlık
 • Sevimlilik
 • Tembelcilik
 • Örgütçülük