İlk genel kurulumuza davet

gelengi

Gelengi Keşif, başka bir dünya ve başka bir hayat peşinde koşan, bu yolculuğun olanağının kendi alanlarımızı oluşturmaktan, birlikte hareket etmekten geçtiğini düşünen bir grup insan tarafından kuruldu. İki yıldır bazen tembellikten, bazen başka işlerin hayatlarımızı kaplamasının neden olduğu yorgunluklar veya olanaksızlıklardan resmen kurmayı beceremediğimiz derneğimiz sonunda, üç ay kadar önce, tüzüğünü* valiliğe teslim etti ve tüzel kişiliğine kavuştu. Yolunun bundan sonra nasıl şekilleneceğini katılanların hayalleri belirleyecek.

Ağustos Ayının 29’undan 31’ine dek gerçekleşecek genel kurulumuzda çılgınca tartışmalar yapılacak, duygulu anlar yaşanacak ve bazı kararlar alınabilecek. Mekanı Karaburun yakınlarında sevimli bir arazi olacak, (adres detayları daha sonra verilecek) gündeminde ise bir iç tüzük oluşturmak, yapılmakta olan bir projeye dair bilgilendirmeler, potansiyel yeni projeler üzerine tartışmalar ve forum şeklinde gerçekleşecek daha geniş kapsamlı tartışmalar var. Bu tartışmalarda “nasıl bir yaşam istiyoruz”dan, “nerden çıktı dernek kurmak”a ve tabi derneğimizin meseleleri ve işleyiş biçimlerine büyük ihtimalle fazla sonuç alınamayacak ama değinilmesi şart meseleler gündeme gelecek.
Hepinizi bekliyoruz canlar!

Gelengi Keşif

*: (Tüzükteki tanımımız) İnsanın doğaya uyumlu yaşamalarını (etik); doğayla uyumlu geleneksel yaşam biçimlerinin araştırılmasını (kültürel); doğa araştırmaları tekniklerinin geliştirilmesini (teknik) desteklemek için kurulmuş bir derneğiz.”

Bi de bunlara bak istersen